Mit arbejde i Regionsrådet

I Danmark har vi et udmærket sundhedsvæsen, og Region Midt er nok den mest effektive af de 5 regioner, men der er stadig plads til forbedring og udvikling, så det kan blive endnu bedre for patienterne. Der er også plads til effektivisering, så ressurseforbruget ikke løber løbsk. Generelt mener jeg, at sundhedsvæsenet er på 75 % af det ideelle, og at vi kunne øge det til 90 % uden at øge udgifterne. Vi kunne få det op på 95 % ved at afsætte let øgede ressurser, men skal vi helt op på 100 % bliver det meget dyrt. Det jeg primært vil arbejde på er at øge udnyttelsesgraden af ressurser fra 75 % til 90 % Vi kan øge effektiviteten og kvaliteten for patienterne ved at se på, hvad der er fagligt fornuftigt.

Et sundhedssystem, et it-system

I Region Midt er vi allerede godt i gang med journalsystemet, men vi skal arbejde på, at vi på landsplan benytter det samme it-system, og at regions it-systemet kan kommunikere med kommunernes it-system.

Maximalt 4 ugers ventetid til planlagte operationer

Regionen har tidligere haft en ventetidsgaranti på 1 måned, men har ændret den til 2 måneder. Det er ikke hensigtsmæssig med lange ventetider, og da tilgangen af patienter ikke ændres ved at øge ventetiden, er de 2 måneder kun et spørgsmål om at komme igennem en pukkel.

Ingen overflødig dokumentation

Der er mange ting, der er fornuftigt at dokumentere i patientbehandlingen, men efterhånden er der så mange informationer der dokumenteres, at dette har 2 dårlige effekter: 1. Det tager tid fra de egentlige opgaver. 2. Vigtige informationer gemmer sig i den store mængde af uvæsentlige informationer.

Præsentation til Regionsrådsvalg (2013)

 © Copyright 2007 - 2017